Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razstavljanje sil

Pojem ''komponente vektorja'' uporabljamo tudi v drugem pomenu, kar si bomo pogledali v nadaljevanju.

Zgled

Jure in Miha vlečeta klado po gladki podlagi, kot je prikazano na sliki. Jure vleče klado s stalno silo $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_1}$, Miha pa s stalno silo  $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_2}$.

a) Premakni vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{R}$ tako, da nakažeš velikost vektorja in smer, kam se bo premaknila klada. Svojo domnevo preveri z okvirčkom Rešitev.

b) Spreminjaj velikost sil $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_1}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_2}$ ter opazuj, kako se spreminja smer gibanja klade. Kaj opaziš?

Če silo $\overset{\Large\rightharpoonup}{R}$ nadomestimo s silama $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_1}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_2}$, katerih vsota je $\overset{\Large\rightharpoonup}{R}$, pravimo, da smo silo razstavili na komponenti.

V prejšnjem zgledu smo sili $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_1}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_2}$ nadomestili z rezultanto $\overset{\Large\rightharpoonup}{R}$, zdaj pa se naučimo razstavljati rezultanto na komponente.

Zgled

Na klancu deluje na telo sila teže $\overset{\Large\rightharpoonup}{F_g}$ navpično navzdol. S sošolcem raziščita (pomagajta si s spletom), kako se razstavi sila teže.

Izračunaj velikost dinamične in statične komponente sile teže, ki deluje na klancu z naklonskim kotom $\alpha$ na telo z maso $m$.

<NAZAJ
>NAPREJ275/703