Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Komponente vektorja

Zapišimo komponente vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$, če poznamo koordinate njegove začetne točke $A(a_1,a_2,a_3)$ in končne točke $B(b_1,b_2,b_3)$.

1. Izrazi vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ s krajevnima vektorjema točk $A$ in $B$.

2. Zapiši komponete vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$, izražene s komponentami vektorjev $\overset{\Large\rightharpoonup}{r_A}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{r_B}$.

Za točki $A(a_1,a_2,a_3),B(b_1,b_2,b_3)$ velja: $$\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}=\overset{\Large\rightharpoonup}{r_B}-\overset{\Large\rightharpoonup}{r_A}$$ $$\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}=(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3)$$

Zgled

Izračunaj komponenti vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$, če je $A(-2,3)$ in $B(1,2)$.

Raziščimo grafično predstavitev zapisa $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}=(3,-1).$

Vzporedno premikaj vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ tako, da primeš na sredi vektorja. Opazuj koordinati točke $B$. Ugotovi, kdaj sta koordinati točke $B$ enaki komponentam vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$. Nato spreminjaj točko $B$ in primerjaj koordinati točke $B$ s komponentami vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$.

Kaj si ugotovil? Rešitev najdeš na naslednji strani.

<NAZAJ
>NAPREJ281/703