Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Delo

Delo vpeljemo kot produkt sile, ki deluje na telo in premika njenega prijemališča v smeri sile.

Če na telo deluje sila $F$ in se telo premakne v smeri sile za pot $s$, je delo $A$: $$A=Fs$$ Če sila, ki deluje na telo, ni vzporedna s premikom, opravlja delo le tista komponenta sile, ki je vzporedna s premikom:

$$A=F's=Fs\cos\alpha$$ Torej lahko delo zapišemo kot skalarni produkt: $$A=\overset{\rightharpoonup}{F}\cdot \overset{\rightharpoonup}{s}$$ Delo sile, ki je pravokotna na smer gibanja, je enako nič. Če na telo deluje več sil hkrati, je celotno delo vsota del posameznih sil. Pri tem se moramo zavedati, da je delo zaviralnih sil negativno. Take sile so usmerjene nasprotno od smeri premika.

Delo je:

Zgled

Izračunaj delo natakarja Pinga iz uvodnega primera.

Zgled

Pes vleče sani z vlečno silo $\overset{\rightharpoonup}{F}=(10,5,4)$. Izračunaj opravljeno delo, če je začetna točka poti $M(10,-1,-10)$, končna pa $N(40,-1,10)$.

 

<NAZAJ
>NAPREJ308/703