Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

Na sliki so dane kolinearne točke $A,B,C,D$. Točka $D$ razpolavlja daljico $CB$, toćka $A$ pa daljico $CD$.

Poveži pare enakih vektorjev.

$\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$
$3 \overset{\Large\rightharpoonup}{AD}$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}$
$-4 \overset{\Large\rightharpoonup}{AD}$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$
$- \frac{1}{2} \overset{\Large\rightharpoonup}{DB}$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{CA}$
$-\overset{\Large\rightharpoonup}{DA}$
Število napačnih: 0
15.

Dan je kvader z robovi $a=6,b=4,c=5$.

Izračunaj kote med telesnimi diagonalami.

16.

Robova kvadra merita $a=2$ in $b=3$. Oceni dolžino tretjega roba, če so vsi koti med telesnimi diagonalami kvadra ostri.

17.

Poišči čim več primerov uporabe vektorjev v vsakdanjem življenju. S sošolcem primerjajta vajine ugotovitve.

<NAZAJ
>NAPREJ323/703