Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Določi predpis logaritemske funkcije $f(x)=\log_a x$, če veš, da leži točka $T$ na njenem grafu.

a) $T(3, 1)$

b) $T(4, 2)$

c) $T(1, 0)$

č) $T(2, 0)$

Funkcijam, katerih predpise si dobil, določi inverzne funkcije.

12.

Nariši grafe funkcij:
a) $f(x)=\log_4x$ 
_____
c) $h(x)=\log_7x$ 
b) $g(x)=\log_{\frac{1}{7}}x$ 
_____ 
č) $k(x)=\log_{\frac{1}{2}}x$ 

<NAZAJ
>NAPREJ660/703