Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Zapiši pravilo za prehod na novo osnovo logaritma. Pravilo zapiši tudi opisno v obliki povedi.

2.

Zapiši z desetiškim logaritmom in nato izračunaj z žepnim računalom na tri decimalke natančno.

a) $\log_7 5=$

b) $\log_3 \left( \frac{4}{5} \right)=$

c) $\log_{\frac{3}{4}} 8=$

3.

Izračunaj vrednosti izrazov na dve decimalki natančno.

a) $\log_{0,3} 25 - \ln 4 + 3 \log_7 5=$ -1,58

b) $\log_{\frac{5}{2}}\frac{24}{37}-\log 70 + \log_{2,3} 7,33=$ 0,07

c) $\log_{\frac{5}{2}} 27-3(\log_2 7)^2=$ -20,05

č) $\log_3 90- \log_{15} 11^2=$ 2,32

4.

Logaritme v levem stolpcu prevedi na osnovo $3$ in poenostavi. Poveži izraza z enakima vrednostma.

$\log_{\sqrt{3}} \frac{1}{8}$
$-6\log_3 2$
$2 \cdot \log_{\frac{1}{3}}\frac{8}{9}$
$4-6\log_3 2$
$3\log_9 16 $
$6\log_3 2$
$\log_{27}\frac{1}{9}$
$-\frac{2}{3}$
Število napačnih: 0
5.

Izračunaj.

a) $\log_3 25\cdot \log_7 3 \cdot \log_5 7=$

b) $\log_b a^2 + \log_{\sqrt b } a^2- \log_{b^{0,5}}a^3=$

<NAZAJ
>NAPREJ690/703