Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Enačbo $\log_5 \frac{1}{x^3} \cdot \log_{25} 5x = -3$ reši z uporabo prehoda na novo osnovo in uvedbo nove spremenljivke.

12.

Dana je funkcija $f(x)=\log_2(x)$.

a) V zvezek nariši graf funkcije $f$ na dva načina: preko grafa inverzne funkcije in s pomočjo preglednice izbranih točk na grafu.

b) Nariši graf funkcije $f$ s pomočjo programa za risanje grafov funkcij oziroma z grafičnim računalom.

c) Kako lahko z računalnikom narišemo graf logaritemske funkcije, ki ima osnovo različno od 10 in e?

13.

Reši enačbe in rešitve zapiši na tri decimalke natančno.

a) $2^{x+3}=5$

b) $3^{2x-1}=7$

c) $9 \cdot 4^x=15$

č) $5^x=8^{3x-1}$

d) $2 \cdot 3^{x-2}=5^{x+1}$

14.

Izračunaj presečišče krivulje, dane z enačbo $y=2^{x+3}$ in premice $y=3$. Nalogo predstavi še grafično. Rešitev zapiši natančno in zaokroženo na dve decimalki.

<NAZAJ
>NAPREJ692/703