Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Računanje vrednosti polinoma

Pod gumbom si še enkrat oglej in primerjaj tabele z uvodne strani in izračunane vrednosti polinomov iz ponovitve.

Kje v tabeli so zapisani koeficienti polinoma?

Kje v tabeli je zapisana vrednost spremenljivke?

Kje v tabeli je zapisana vrednost polinoma?

S Hornerjevim algoritmom lahko izračunamo vrednost polinoma.

• Koeficienti polinoma so zapisani v prvi vrstici.
• Vrednost spremenljivke je zapisana na začetku prve vrstice.
• Vrednost polinoma je zapisana na koncu tretje vrstice.

Zgled

S Hornerjevim algoritmom izračunaj vrednost polinoma.
$p(x)=2x^4+3x^3-5x^2-6x+1$ za $x=3$

  2 3
-5 -6
1
3
  6 27 66 180
    2 9 22 60 181
 $p(3)=$ 181

Zgled

S Hornerjevim algoritmom izračunaj vrednost polinoma.
$p(x)=x^4-4x^2+20x+5$ za $x=-3$

  1
0
-4 20
5
-3
  -3 9 -15 -15
    1 -3 5 5 -10
 $p(-3)=$ -10

Zgled

S Hornerjevim algoritmom izračunaj vrednost polinoma.

a) $p(x)=-x^4-10x-5$, $p(-2)=?$
b) $q(x)=x^3+3x^2-15x$, $q(3)=?$

<NAZAJ
>NAPREJ365/610