Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razmislimo, kako si lahko s Hornerjevim algoritmom pomagamo tudi pri ugotavljanju deljivosti s polinomom višje stopnje.

Zgled

S Hornerjevim algoritmom določi količnik in ostanek pri deljenju polinoma $p(x)=x^4-4x^3+2x^2+x+6$ s polinomom $x-2$. Nato določi še ostanek pri deljenju dobljenega količnika s polinomom $x-3$.

Ali je trditev, ki se nanaša na zadnji zgled, pravilna? Označi.

S Hornerjevim algoritmom lahko preverimo, ali je polinom deljiv s polinomom, ki ga lahko razstavimo na faktorje oblike $x-c$.

Zgled

S Hornerjevim algoritmom preveri, ali je polinom

$p(x)=x^4+x^3-26x+4x-120$

deljiv s polinomom $x^2+x-30$.

Razmislimo, zakaj Hornerjev algoritem sploh deluje, zakaj dobimo v tretji vrstici koeficiente količnika in ostanek.

Zgled

Deli $(3x^3-4x^2+5x-10):(x-2)$ na dva načina. Dopolni.

1. način

$(3x^3$
$-4x^2$
$+5x$ $-10)$
$:$
$(x-2)$
$=$ $3x^2+2x+9$
3 $x^2$ -6 $x^2$            
  $2x^2$ $+5x$
$-10$        
  2 $x^2$ -4 $x$          
    $9x$ $-10$        
    9 $x$ -18
       
      8        

2. način

  $3$
$-4$
$5$
$-10$
$2$
  6
4
18
    3 2
9
8

Primerjaj oba načina. Ugotovi, kako sta povezana. Ugotovitev utemelji in dokaži.

<NAZAJ
>NAPREJ368/610