Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

S Hornerjevim algoritmom smo izračunali vrednost polinoma $6x^3-2x+7$ za $x=-2$. Katera izmed shem je pravilna?

a)

b)

c)

č)

2.

S Hornerjevim algoritmom smo delili $(3x^3-9):(x+3)$. Katera izmed shem je pravilna?

a)  

b)

c)

č)

3.

S Hornerjevim algoritmom izračunaj vrednost polinoma.

a) $p(x)=-4x^4+x^3-x^2-3x-10$, $p(2)=?$
b) $q(x)=x^5-10x^3+x^2+2x+1$, $q(-3)=?$
c) $r(x)=4x^4-9x^2+7x-3$, $r(\frac{1}{2})=?$
č) $s(x)=x^4-2x^3+x^2+1$; $s(1-i)=?$

4.

Na dva načina izračunaj vrednost polinoma.
$p(x)=-x^4+3x^2-9x+1$ za $x=2$

5.

S Hornerjevim algoritmom določi količnik in ostanek pri deljenju.

a) $(x^4+x^3-x^2+6):(x-2)$
b) $(x^5-2x^3+5):(x+1)$
c) $(9x^4+x^2+x+2):(x+\frac{1}{3})$
č) $(x^3+4x^2+5x-2):(x-2-i)$

6.

Polinom $p(x)=-x^3+2x-5$ delimo s polinomom $q(x)=x+3$. Na dva načina določi količnik in ostanek.

<NAZAJ
>NAPREJ370/610