Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Liki

Geometrijski lik je množica točk v ravnini, ki je omejena z enostavno sklenjeno črto. Ta je lahko krivulja ali lomljena črta.

Katere črte na sliki omejujejo lik? 

Na sliki se skupina likov v zgornji vrsti v eni lastnosti razlikuje od likov v spodnji vrsti. Pogovori se s sošolcem, katera je ta lastnost. Kako imenujemo skupino likov v zgornji vrsti? Kako jih razdelimo?

Kakšna je razlika med skupino likov v zgornji vrsti in tisto v spodnji vrsti? Kako imenujemo eno in kako drugo  skupino?

Preriši lik v zvezek in z načrtovanjem utemelji, da ni konveksen.

Obseg

Kaj nam pove pojem obseg lika? Premisli in odgovor zapiši v zvezek. Svoj odgovor primerjaj z odgovori sošolcev in nato še z zapisom na naslednji strani.

Katera je osnovna enota za merjenje dolžine in s tem tudi obsega? Katere so iz nje izpeljane enote? Zapiši jih čim več in poišči še dodatne izpeljane enote na spletu.

<NAZAJ
>NAPREJ168/610