Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravokotnik

V zvezek nariši pravokotnik. Zapiši lastnosti njegovih stranic, kotov, diagonal. Zapise primerjaj s sošolci.

Pravokotnik je štirikotnik, ki ima vse notranje kote prave.

Ali je kvadrat pravokotnik?

Seštej dolžine vseh stranic, da dobiš obseg pravokotnika. Zapiši dobljeni obrazec.
Ploščino pravokotnika dobiš tako, da najprej v spodnjo vrsto postaviš toliko enotskih kvadratkov, da pokrijejo celo vrsto, nato pa zapolniš pravokotnik z ustreznim številom takih vrst. Koliko kvadratov porabiš v celoti? Zapiši tudi ta obrazec.
Animacijo si lahko ogledaš tudi na filmu.

Pravokotnik s stranicama $a$ in $b$ ima obseg enak $o=2a+2b$, njegova ploščina pa je $S=ab$.

Zgled

1. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika, ki ima stranici dolgi $a=2,4\ {\rm dm}$ in $b=14\ {\rm cm}$.

$o=$ 76 ${\rm cm}$, $S=$ 336 ${\rm cm^2}$

2. Diagonala pravokotnika je dolga $3,6\ {\rm cm}$ in oklepa z osnovnico kot $35^0$. Izračunaj dolžini obeh stranic in obseg pravokotnika. Rezultate zaokroži na eno decimalko. Nariši ustrezno skico.

3. Izračunaj, kako dolgi sta stranici pravokotnika, če je njegov obseg enak $23\ {\rm dm}$, njegova ploščina pa je $26,04\ {\rm dm^2}$.

4. Pravokotnik je včrtan krogu s polmerom $8\ {\rm cm}$. Njegovi diagonali oklepata kot $52^0$. Nariši skico in izračunaj obseg pravokotnika. Rezultat zaokroži na eno decimalko.

<NAZAJ
>NAPREJ173/610