Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

Če kvadratu očrtaš in včrtaš krog, ima kolobar med njima ploščino $16\pi\ {\rm cm^2}$. Kako dolga je stranica kvadrata?

13.

Iz $48\ {\rm cm}$ dolge žice želimo narediti modela kvadrata in pravokotnika, ki ima eno stranico trikrat daljšo od druge. Kako dolge naj bodo stranice obeh likov, da bo njuna skupna ploščina najmanjša?

14.

Na svetovnem spletu razišči, iz katerega zgodovinskega obdobja izvira osnovna enota za dolžino $1$ meter. Kako so meter definirali tedaj? Poišči tudi kasnejše definicije metra in seveda tisto, ki velja sedaj.

15.

V križankah se pogosto pojavlja stara enota za merjenje ploščine oz. površine ${\bf 1\ \rm \bf oral}$. Razišči, koliko je to v ${\rm m^2}$ in kakšen je izvor besede oral.

16.

V programu za dinamično geometrijo nariši nekaj likov. Nauči se na sliki prikazati njihovo ploščino, dolžine posameznih stranic in izračunati ter prikazati izračunan obseg. 

 

17.

V koordinatni sistem narišemo pravokotnik $ABCD$, ki ima stranici na koordinatnih oseh. Točka $A$ leži v koordinatnem izhodišču, točka $C$ pa na premici $3x+5y=15$ v prvem kvadrantu. Razišči spreminjanje ploščine pravokotnika v odvisnosti od lege točke $C$. Nato odgovori na vprašanja.

a) Kolikšna je ploščina pravokotnika, če meri ena od stranic $2$ enoti?
b) Kako dolgi morata biti stranici pravokotnika, da bo ta imel ploščino $3$?
c) Kolikšni morata biti dolžini stranic pravokotnika, da bo ta imel največjo ploščino?

<NAZAJ
>NAPREJ177/610