Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Liku na sliki poskušamo določiti ploščino tako, da ga prekrivamo s kvadratki različnih velikosti. Velikost kvadratov v mreži lahko spreminjaš tako, da premikaš drsnik. Kaj predstavlja ploščina zeleno obarvanih kvadratkov? Kaj predstavlja skupna ploščina vseh obarvanih kvadratkov?

Spreminjaj širino kvadratkov. Kaj opaziš?

Enote za merjenje ploščine

Osnovno enoto za merjenje ploščine smo že spoznali. To je kvadratni meter ($1\ {\rm m^2}$). Zapiši v zvezek vse običajne manjše enote za merjenje ploščine. Kakšen je pretvornik med temi enotami? Kolikšen del ${\rm m^2}$ predstavlja vsaka od njih? Zapiši odgovore s potencami števila $10$.

Spomni se še večjih enot za ploščino. Dopolni prazna mesta v spodnjem odstavku in ga nato prepiši v zvezek.

ar: $1\ {\rm a}=$ 100 ${\rm m^2}$  Predstavlja kvadrat s stranico 10 m.

hektar: $1\ {\rm ha}=$ 10000 ${\rm m^2}$  Predstavlja kvadrat s stranico 100 m. 

kvadratni kilometer: $1\ {\rm km^2}=$ 1000000 ${\rm m^2}$  Predstavlja kvadrat s stranico 1000 m. 

Zgled

Pretvori ploščine v zahtevane enote.

$3,4\ {\rm m^2}=$ 340 $\ {\rm dm^2}$
$0,52\ {\rm a}=$ 52 $\ {\rm m^2}$ 
$7,19\ {\rm m^2}=$ 71900 $\ {\rm cm^2}$ 
$14,03\ {\rm km^2}=$ 1403 $\ {\rm ha}$ 
<NAZAJ
>NAPREJ170/610