Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kvadrat je štirikotnik, ki ima vse stranice enako dolge in vse prave kote.

Obrazca za obseg in ploščino kvadrata poznaš že iz osnovne šole. Zapiši ju.

Obseg kvadrata s stranico $a$ je enak $4a$, njegova ploščina pa $a^2$.

 $o=4a$
 $S=a^2$

Zgled

Dopolni tabelo z manjkajočimi vrednostmi za dolžino stranice, obseg in ploščino kvadratov.

Stranica Obseg
Ploščina
$a=7\ {\rm cm}$
$o=$ 28 ${\rm cm}$ $S=$ 49 ${\rm cm^2}$
$a=$ 12 $\ {\rm dm}$ $o=48\ {\rm dm}$
$S=$ 144 ${\rm dm^2}$
$a=$ 9 $\ {\rm mm}$ $o=$ 36 ${\rm mm}$ $S= 81\ {\rm mm^2}$

Zgled

Feliks je $36$ majhnih kvadratov, od katerih je imel vsak ploščino $9\ {\rm cm^2}$, zložil v velik kvadrat. Kolikšen je obseg in kolikšna ploščina novega kvadrata?

Ali lahko kvadratu očrtaš in včrtaš krog? Kje sta središči obeh krogov? Kolikšna sta njuna polmera?
Odgovore preveri na aktivni sliki. Najprej na pravo mesto postavi središče ($S$), nato pa z drsnikom spreminjaj polmer kroga.

Zgled

Obseg kvadrata meri $68\ {\rm dm}$. Za koliko je polmer očrtanega kroga večji od polmera včrtanega kroga? Rezultat zaokroži na eno decimalko.

<NAZAJ
>NAPREJ172/610