Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Pretvori dane ploščine v zahtevane enote.

$358\ {\rm mm^2}$= 3,58 $\ {\rm cm^2}$
$0,73\ {\rm ha}$= 0,0073 $\ {\rm km^2}$ 
$471\ {\rm cm^2}$= 0,0471 $\ {\rm m^2}$ 
$1,4\ {\rm a}$= 0,00014 $\ {\rm km^2}$ 
$1412\ {\rm a}$= 14,12 $\ {\rm ha}$ 
$300\ {\rm dm^2}$= 0,03 $\ {\rm a}$ 

Lastnosti ploščine

Skladni liki imajo enako ploščino.

Če lik kakor koli razdelimo na dva dela, je vsota ploščin posameznih delov enaka ploščini prvotnega lika. 

Če lik dopolnimo do večjega lika, je ploščina prvotnega lika enaka razliki ploščin med ploščino novonastalega lika in tistega, ki smo ga uporabili za dopolnitev.

Zgled

Izračunaj ploščino lika. Podane so ploščine posameznih delov.

19,4

Zgled

Iz pravokotnika s ploščino $24\ {\rm cm^2}$ izrežemo trapez, ki ima ploščino $2,2\ {\rm cm^2}$, in polkrog s ploščino $7,1\ {\rm cm^2}$. Kakšno ploščino ima nastali lik?


Ploščina lika je enaka 14,7 ${\rm cm^2}$.

Kvadrat

Naštetih je nekaj izjav o kvadratu. Označi pravilne. S katerimi od teh izjav je kvadrat ponavadi definiran?

<NAZAJ
>NAPREJ171/610