Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Obseg lika pove, kolikšna je skupna dolžina roba lika. Merimo ga z enakimi enotami kot dolžino (meter, decimeter, centimeter, milimeter, kilometer).

Ploščina lika je mera za velikost geometrijskega lika glede na izbrano mersko enoto. Predstavimo jo z merskim številom, ki nam pove, koliko enotskih kvadratkov popolnoma prekrije dani lik. 

 

Osnovna enota za merjenje ploščine je $1$ kvadratni meter. To je ploščina, ki jo zavzame kvadrat s stranico $1\ {\rm m}$.

Izpeljane enote so:
$1\ {\rm dm^2}=0,01\, {\rm m^2}$,
$1\ {\rm cm^2}=0,01\,{\rm dm^2}=0,0001\ {\rm m^2}$,
$1\ {\rm mm^2}=0,01\,{\rm cm^2}=0,0001\ {\rm dm^2}=10^{-6}\ {\rm m^2}$,

$1\ {\rm a}=100\, {\rm m^2}$,
$1\ {\rm ha}=100\,{\rm a}=10\,000\ {\rm m^2}$,
$1\ {\rm km^2}=100\,{\rm ha}=10\,000\ {\rm a}=10^6\ {\rm m^2}$.

Kvadrat

Premikaj drsnik in si oglej lastnosti kvadrata.

Pravokotnik

Za ogled lastnosti pravokotnika premikaj drsnik.

<NAZAJ
>NAPREJ174/610