Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Telo je množica točk v prostoru, ki jo omejuje ploskev ali skupek ploskev. Osnovni pojmi telesa so oglišča, robovi in mejne ploskve.

 Krogla  Stožec  Valj  Prizma  Piramida
       

Krogla je telo, omejeno z eno samo krivo sklenjeno ploskvijo.

Stožec je telo, omejeno s krogom (osnovna ploskev) in s plaščem.

Valj je telo, omejeno z dvema skladnima vzporednima krogoma (osnovni ploskvi) in s plaščem.

Piramida je telo, omejeno z večkotnikom (osnovna ploskev) in s plaščem.

  • Piramida je $n$-strana, če jo omejujeta $n$-kotnik in plašč.

Prizma je telo, omejeno z dvema skladnima vzporednima večkotnikoma (osnovni ploskvi) in s plaščem.

  • Prizma je $n$-strana, če jo omejujeta $n$-kotnika in plašč.
  • Kvader je $4$-strana prizma, katere plašč je pravokoten na osnovni ploskvi, ki sta pravokotnika.
  • Kocka je $4$-strana prizma, ki jo omejuje šest skladnih kvadratov.

Okroglo telo ima vsaj eno ploskev ukrivljeno (npr. stožec).
Oglato telo — polieder nima ukrivljenih ploskev (npr. piramida).

Prostornina (volumen) telesa $V$
Enaka je številu kubičnih enot, ki zapolnijo telo.
Prostornina telesa, omejenega s plaščem, pravokotnim na osnovni ploskvi, ki sta skladna vzporedna lika:

 

$V=S_O \cdot v$

$v$ ... višina telesa

$S_O$ ... ploščina osnovne ploskve 

Površina telesa $P$
Enaka je številu kvadratnih enot, ki prekrijejo vse mejne ploskve telesa. Površina je vsota ploščin mejnih ploskev.

Cavalierijevo pravilo
Telesi, ki imata na vsaki višini enako ploščino presečne ploskve, imata enaki prostornini.


$$V_1=V_2$$

<NAZAJ
>NAPREJ260/610