Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poimenovanje teles

Telesa so različnih oblik. Nekatera lahko opišemo geometrijsko (Kocka je telo, ki ga omejuje šest skladnih kvadratov.). Tovrstna telesa imenujemo geometrijska telesa. Telesa, ki niso geometrijska, so nepravilnih oblik (npr. človeško telo).

Spomnimo se imen geometrijskih teles.

Obliko katerega telesa ima predmet na sliki? Za kroglo vpiši k, stožec s, prizmo z, piramido d, valj v (uporabljaj male črke).

Katera izmed teles (prizma, piramida, valj, stožec, krogla) ustrezajo opisom? Dopolni povedi.

Valj omejujeta dva vzporedna skladna kroga (osnovni ploskvi) in plašč.

Kroglo omejuje ena sama kriva sklenjena ploskev, na kateri so vse točke enako oddaljene od izbrane točke - središča. 

Piramido omejujeta večkotnik (osnovna ploskev) in plašč.

Stožec omejujeta krog (osnovna ploskev) in plašč.

Prizmo omejujeta dva vzporedna skladna večkotnika (osnovni ploskvi) in plašč.

Prizmo in piramido poimenujemo po številu stranic osnovne ploskve.

Dopolni.

     
$4$-strana prizma
  3 -strana piramida
  6 -strana prizma
<NAZAJ
>NAPREJ251/610