Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poliedri v kemiji

Oblika molekule

Obliko molekule poimenujemo po razporeditvi atomov. Vpiši ustrezno številko: linearna (1), kotna (2), trikotna (3), piramidalna (4), tetraedrična (5), trikotno bipiramidalna (6), oktaedrična (7).

4 2 7
 
 
3 6
5
     
  1  
     

Kristali

Sestavni del kristala je osnovna celica. V osnovni celici so gradniki različno razporejeni. Glede na razporeditev gradnikov v osnovni celici sklepaj, v obliki katerega telesa se povezuje izbran gradnik kristala z bližnjimi gradniki. Dopolni z imeni teles.

  V diamantu so okrog izbranega ogljikovega atoma razporejeni atomi ogljika   v obliki tetraedra
  V natrijevem kloridu so okrog natrijevega iona razporejeni kloridni ioni v obliki oktaedra . Okrog kloridnega iona so razporejeni natrijevi ioni v obliki oktaedra .
<NAZAJ
>NAPREJ255/610