Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Cavalierijevo pravilo

Oglejmo si telesi, ki sta enako visoki in imata na vsaki višini enako ploščino presečne ploskve z ravnino vzporedno osnovnima ploskvama.

Telesi zapolnimo z enako visokimi ploščami (prizmami), ki se dotikajo njunih robov. Opazuj in spodaj označi pravilne trditve.

 

Plošči (prizmi) na isti višini imata enako:

S čim manjšimi ploščami zapolnimo telo, tem bolj se prostornina plošč približa prostornini telesa.  Če telesi zapolnimo z "neskončno majhnimi" ploščami, velja:

$$V_{{levega \ telesa}}=V_{levih \ plošč}=V_{desnih \ plošč}=V_{desnega \ telesa}$$

Utemelji, zakaj velja prvi, zakaj drugi in zakaj tretji enačaj. Primerjaj prostornini obeh teles. Kakšni sta?

Cavalierijevo pravilo

Telesi, ki sta enako visoki in imata na vsaki višini enako ploščino presečne ploskve, imata enaki prostornini.

Zgled

Kolikšna je prostornina levega in kolikšna prostornina desnega telesa?

<NAZAJ
>NAPREJ257/610