Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Ali je trditev pravilna? Označi.

2.

Dopolni besedilo. Števila zapiši s številkami.

Kocko omejuje 6 skladnih kvadratov .
Kvader ima 3 pare skladnih mejnih ploskev, ki so pravokotniki.
Tetraeder omejujejo 4 enakostranični trikotniki .
Oktaeder omejuje 8 enakostraničnih trikotnikov.
3.

Dopolni. Imena teles izbiraj med prizma, piramida, stožec, valj, krogla.

 Ime telesa   Število oglišč  Število robov Število ploskev
  krogla 0 0 $1$
  stožec 1
1
$2$
  valj 0 $2$
3
  piramida
$10$ 18
$10$
  prizma $16$ 24
$10$
4.

Koliko oglišč in robov ima piramida, ki ima $17$ ploskev?

5.

Koliko oglišč in ploskev ima prizma, ki ima $21$ robov?

6.

Izračunaj prostornino telesa. Dopolni.

   
 $V=$ 40 $\,{\rm cm^3}$ $V=$ 180 $\,{\rm dm^3}$
7.

Izračunaj prostornino in površino kvadra, katerega robovi so dolgi $2\,{\rm cm}$, $3\,{\rm cm}$ in $10\,{\rm cm}$.

8.

Izračunaj površino in prostornino kocke z robom, dolgim $5\,{\rm dm}$.

<NAZAJ
>NAPREJ261/610