Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
9.

Pretvori površinske enote.

a) $5\,{\rm dm^2}=\,?\,{\rm cm^2}$
b) $5,3\,{\rm dm^2}=\,?\,{\rm mm^2}$
c) $27\,{\rm dm^2}=\,?\,{\rm km^2}$
č) $33,2\,{\rm mm^2}=\,?\,{\rm dm^2}$
d) $16\,{\rm km^2}=\,?\,{\rm mm^2}$
e) $2,2\,{\rm mm^2}=\,?\,{\rm km^2}$
f) $500\,{\rm \mu m^2}=\,?\,{\rm cm^2}$
g) $0,003\,{\rm cm^2}=\,?\,{\rm \mu m^2}$

10.

Pretvori prostorninske enote.

a) $2\,{\rm dm^3}=\,?\,{\rm cm^3}$
b) $2,5\,{\rm m^3}=\,?\,{\rm cm^3}$
c) $6\,{\rm dm^3}=\,?\,{\rm mm^3}$
č) $3,15\,{\rm m^3}=\,?\,{\rm mm^3}$
d) $23\,{\rm km^3}=\,?\,{\rm dm^3}$
e) $2\,{\rm \mu m^3}=\,?\,{\rm dm^3}$
f) $3,15\,{\rm km^3}=\,?\,{\rm \mu m^3}$
g) $6,3\,{\rm mm^3}=\,?\,{\rm km^3}$

11.

Koliko hektolitrov vode gre v bazen, ki ima obliko kvadra z robovi dolžin $5\,{\rm m}$, $10\,{\rm m}$ in $2\,{\rm m}$?

12.

Pretvori prostorninske enote.

a) $2\,{\rm l}=\,?\,{\rm dl}$
b) $0,8\,{\rm l}=\,?\,{\rm cl}$
c) $200\,{\rm ml}=\,?\,{\rm l}$
č) $2,5\,{\rm dl}=\,?\,{\rm l}$
d) $8\,{\rm hl}=\,?\,{\rm l}$
e) $500\,{\rm l}=\,?\,{\rm hl}$

13.

Razišči, kakšna zveza velja za število oglišč, število robov in število ploskev v poliedru.

14.

Na sliki sta dve piramidi. Osnovna ploskev prve je kvadrat z dolžino stranice $6\,{\rm cm}$, druge pa trikotnik s ploščino $36\,{\rm cm^2}$. Obe piramidi sta enako visoki in imata na vsaki višini enako ploščino presečne ploskve. Prostornina prve piramide je $360\,{\rm cm^3}$. Kolikšna je prostornina druge? Utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ262/610