Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prostornina telesa

Na uvodni strani smo prešteli število enotskih kock, ki so zapolnile strukturo. Tako smo izmerili prostornino.

Prostornina (volumen) telesa je enak številu kubičnih enot, s katerimi v celoti zapolnimo telo. Označimo jo z $V$.

Ponovi, kako izračunamo prostornino kvadra. Dopolni tabelo.

Dolžine robov Število enotskih kock
v spodnji plasti
Število enotskih kock
v vseh plasteh
$a$ $b$
$c$
$5$ $2$ $3$
10
30
$8$ $9$ $10$
72
720
$3,2$ $5$ $6,5$
16
104

Kako torej izračunamo volumen kvadra z robovi, dolgimi $a$, $b$, $c$?

Prostornina kvadra z robovi dolžin $a$, $b$ in $c$

$\displaystyle{V=abc}$

Prostornino kvadra smo torej izračunali tako, da smo prešteli, koliko kvadratnih enot gre v spodnjo plast (ploščina osnovne ploskve), dobljeno pa pomnožili s številom plasti (višino).

Enako izračunamo prostornino poljubnega telesa, katerega plašč je pravokoten na osnovni ploskvi, ki sta skladni in vzporedni. Ploščino osnovne ploskve torej pomnožimo z višino telesa.

Prostornina telesa z višino $v$, katerega plašč je pravokoten na osnovni ploskvi s ploščino $S_O$, ki sta skladni in vzporedni

$V=S_O \cdot v$

Zgled

Izračunaj prostornino telesa. Dopolni.

 
 $V=$ 35  $V=$ 24  $V=$ 32
<NAZAJ
>NAPREJ256/610