Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Modeliranje s potenčno funkcijo

Zgled

Iz plastelina smo izdelali kroglice različnih velikosti. Vsaki kroglici smo izmerili premer in jo stehtali. Rezultati meritev so v preglednici. Razišči, kako je masa $m$ kroglice odvisna od premera kroglice $d$.
 

$d\,\rm{[cm]}$ $1,4$ $0,9$ $1,9$
$2,1$
$1,7$
$2,7$
$2,3$
$1,6$
$2,8$
$2,4$
$m\,\rm{[g]}$
$3,8$
$1,0$
$9,2$
$11,8$
$7,7$
$26$
$15,1$
$6,1$
$32,3$
$20,0$

Na aktivni sliki poišči prilagoditveno funkcijo, katere graf se najbolje prilega podatkom iz preglednice.

a) Graf katere prilagoditvene funkcije se najbolje prilega podatkom? Kaj je definicijsko območje in kaj zaloga vrednosti te funkcije? Določi funkcijo še brez tehnologije.

b) Izračunaj približno maso kroglice s premerom $2,5\,\rm{cm}$. Približno kolikšen premer ima kroglica, katere masa je $14\,\rm{g}$? Uporabi prilagoditveno funkcijo, ki smo jo dobili s tehnologijo, nato rezultate poišči še na aktivni sliki.

c) Ali prilagoditvena funkcija ustreza robnemu pogoju $d=0$? Kaj se dogaja z maso kroglice, če $d$ povečujemo čez vse meje?

č) Primerjaj prilagoditveno funkcijo, ki smo jo dobili s tehnologijo, s teoretično pridobljeno rešitvijo. Kaj lahko še izračunamo?

Zgled

Iz plastelina ali druge gnetljive snovi izdelaj kocke različnih velikosti ter izmeri njihove mase in stranice. Poišči ustrezno prilagoditveno funkcijo odvisnosti mase kocke od stranice kocke. Rezultat primerjaj s teoretično pridobljeno rešitvijo.

<NAZAJ
>NAPREJ591/610