Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Deljenje celih števil

Tine je zapisal dva produkta števil. Katere količnike lahko zapišeš iz danih produktov? Zapiši količnike v zvezek, nato poglej na prikazu.

Tine je računal z naravnimi števili. Uporabimo še cela števila. Opiši faktorja in zapiši količnika v zvezek. Nato preveri na prikazu.

Količnik celih števil z enakima predznakoma je pozitivno število. Količnik celih števil z različnim predznakom  je negativno število. Delimo absolutni vrednosti deljenca in delitelja.

Zgled

Označi pravilno izračunane količnike.

Zgled

Izračunaj količnike.

$24:(-6)=$ -4
$-45:(-9)=$ 5
$-23,5:5=$ -4,7
$-120: (-0,2)=$ 600

Zgled

Označi vse pravilne zapise.

<NAZAJ
>NAPREJ80/540