Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Delimo racionalni števili

Na črto pod števila povleci obratne vrednosti števil. Kaj lahko poveš o lastnosti obratnih števil?

Izračunaj produkte danih števil.

$2\cdot\frac{1}{2}=$ 1
$-\frac{2}{3}\cdot(-1,5)=$ 1
 $2,5\cdot\frac{2}{5}=$ 1

Izračunaj. Zapiši okrajšane ulomke. Ulomke zapiši s celim delom in ulomkom, manjšim od $1$.

$1:\big(-\frac{11}{8}\big)=$ -
8
11
$1:\big(-\frac{2}{5}\big)=$ -2
1
2

Količnik števila $1$ in racionalnega števila je obratna vrednost delitelja.

Ulomke znaš deliti. Uporabi znanje in izračunaj naslednje količnike v zvezek. Nato povleci pravilne rešitve k enačajem. Opiši postopek.

Racionalni števili delimo tako, da deljenec množimo z obratno vrednostjo delitelja. Predznak količnika določimo tako kot pri deljenju celih števil.

<NAZAJ
>NAPREJ81/540