Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vsako racionalno število, razen števila $0$, ima obratno vrednost. Obratna vrednost ima enak predznak kot samo število. Produkt števila in njegove obratne vrednosti je število $1$. Poglej primere.

Količnik celih števil z enakima predznakoma je število s pozitivnim predznakom. Količnik različno predznačenih celih števil je število z negativnim predznakom. Delimo absolutne vrednosti deljenca in delitelja. Poglej primere.

Predznak količnika vedno določi pred deljenjem.

Količnik dveh racionalnih števil z enakima predznakoma je pozitivno število. Količnik dveh racionalnih števil z različnima predznakoma je negativno število. Absolutna vrednost količnika je enaka količniku absolutnih vrednosti deljenca in delitelja. Poglejmo nekaj primerov.

V količniku več števil je izračunana vrednost pozitivna, če je število negativnih števil v količniku sodo. Če je število negativnih števil v količniku liho, je izračunana vrednost količnika negativna. Poglej primere.

<NAZAJ
>NAPREJ83/540