Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.
9.

Temperatura se je v štirih urah spremenila s $3\,^\rm{°}{C}$ na $-7\,^\rm{°}{C}$. Izračunaj, kolikšna je bila povprečna sprememba temperature v eni uri.

10.

Premakni vrednost številskega izraza k ustreznemu številskemu izrazu.

11.

Primerjaj vrednosti količnikov. Vpiši $<$, $>$ ali $=$.

$-18:(-2)$
>
$-3,4:(-0,4)$ 
$9,5:(-1,9)$
=
$(-4,5):0,9$
$-0,3:\frac{1}{4}$
<
$\frac{2}{5}:(-\frac{4}{7})$ 
12.

S katerim številom moramo deliti število $-347,5$, da dobimo količnik $25$?

13.

Zapiši zaporedje šestih ulomkov, kjer je prvi ulomek $\frac{-5}{7}$, za ostale pa velja: števec vsakega naslednjega ulomka je večji za dve. Imenovalec vsakega naslednjega ulomka je za dve manjši od prejšnjega imenovalca. Izračunaj količnike dveh zaporednih dobljenih ulomkov. Vrednost katerega količnika je najmanjša?

14.

Izračunaj vrednosti številskih izrazov. Številska izraza zapiši v zvezek.

$1\frac{7}{8}:\frac{5}{4}:\big(-\frac{3}{2}\big)=$ -1
$0,4:\big(-\frac{2}{7}\big):(-0,625)=$ 2
6
25
 
<NAZAJ
>NAPREJ85/540