Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

V zvezek prepiši količnike. Izračunaj vrednosti količnikov.

a) $\frac{2}{3}:\bigg(-\frac{3}{5}\bigg)$
b) $-\frac{7}{20}:\frac{4}{9}$
c) $-2\frac{1}{4}:\bigg(-\frac{3}{11}\bigg)$ č) $-2,4:\bigg(-2\frac{2}{5}\bigg)$

Ulomke lahko zapišemo z decimalno številko. Povleci vrednosti izrazov k enačajem.

Za poljubni racionalni števili $a\in Q, b\in Q, b\neq 0$ velja:

$a>0,\; b>0,\; a:b>0$
$a>0, \; b<0,\; a:b<0$
$a<0,\; b>0,\; a:b<0$
$a<0,\; b<0,\; a:b>0$

$\vert a:b\vert=\vert a\vert:\vert b\vert$

Deljenje več števil

Računaj od leve proti desni in dopolni zapise. Napovej predznak vrednosti izraza.

$-60:(-2):5 =$ 30 $:5 =$ 6   
$-72:3:4 =$ -24 $:4 =$ -6  
$2,4:(-2):0,6 =$ -1,2 $:0,6 =$ -2
$-3,6:(-1,8):(-5) =$ 2 $:(-5)=$ -0,4  

Naslednja številska izraza prepiši v zvezek in izračunaj vrednosti izrazov. Najprej vedno določi predznak vrednosti izraza. Preveri tako, da povlečeš točko na drsniku.

Količnik več racionalnih števil je pozitiven, če delimo sodo število negativnih števil. Količnik je negativen, če delimo liho število negativnih števil.

<NAZAJ
>NAPREJ82/540