Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podobni enočleniki

Izbiraj (potrdi) enočlenike in opazuj njihovo razvrščanje. Utemelji, po kateri lastnosti so razvrščeni enočleniki.

Podobni enočleniki se razlikujejo le v koeficientih.

Zgled

a) Enočlenik $7xy$ je podoben enočleniku $7ab$.

Drži. Ne drži.

b) Enočleniki $0,3a$, $5a$, $\frac{1}{2}a$ in $88a$ so podobni enočleniki.

Drži. Ne drži.

Zgled

V zvezek zapiši pet enočlenikov, ki so podobni enočleniku $-5a^2$.

Zgled

Pred enočleniki, ki so podobni enočleniku $4xy$, zapiši črko P. Pred ostalimi enočleniki zapiši črko N.

P $5yx$ N $4ab$ N $\displaystyle\frac{1}{3}y$ N $4x$ P $\displaystyle\frac{x}{6}y$ P $-8xy$

Zgled

Poveži pare podobnih enočlenikov.

<NAZAJ
>NAPREJ197/540