Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

V zvezek zapiši pet enočlenikov, ki so podobni enočleniku $5k^3$.

2.
3.

Izračunaj.
 a) $a+a+a+a+a$  b) $x+x-x+x+x-x$
 c) $5a+8a-2a-7a$  č) $x^2 + 3x^2 + 5x^2 - 10x^2$

4.

Izračunaj vsoto enočlenikov. Ugotovi pravilo, po katerem si izrazi s spremenljivkami sledijo. Zapiši četrti in peti izraz s spremenljivko v zvezek in izračunaj vsoto.

a) $a + 2a + 3a =$ 6a
b) $a + 2a + 3a + 4a=$ 10a
c) $a + 2a + 3a + 4a + 5a=$ 15a
5.
6.

Najprej izračunaj vsoto ali razliko v levem stolpcu. Enočlenik vpiši v polje. Nato povleci enakovredni izraz s spremenljivko iz desnega stolpca do pravega kvadratka.

7.
8.
<NAZAJ
>NAPREJ201/540