Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
9.
10.

V zvezek zapiši podobni enočlenik enočleniku ${7a^2b^3}$, ki ima

a) za $3$ večji koeficient,
b) $\displaystyle\frac{3}{14}$-krat večji koeficient,
c) $0,8$-krat manjši koeficient. 

11.

Enočlenik $9x^2y$ je podoben enočleniku $5xyx$.

Drži. Ne drži.
12.

Dopolni z urejenimi enočleniki tako, da nastanejo pravilne enakosti. Če je potrebno, uporabi tudi oklepaje.

 a)   4h $+3h= 7h$  č)  $13h-$ (-4h) $= 17h$
 b)  $-8pr +$ 19pr $=11pr$  d)  $5e+$ (-18e) $+3e=-10e$
 c)  $-8x+ $ (-2x) $+3x=-7x$  e) $\displaystyle\frac{4}{5}a+ \displaystyle\frac{1}{2}a+$ 20a $=21,3a$
13.
14.

Izračunaj vsoto enočlenikov. Ugotovi pravilo, po katerem si izrazi s spremenljivko sledijo. Zapiši četrti in peti izraz s spremenljivko v zvezek in izračunaj.

a) $a-2a+3a=$ 2a
b) $a-2a+3a-4a=$ -2a
c) $a-2a+3a-4a+5a=$ 3a
15.

Koeficient vsote enočlenikov $\displaystyle{-\frac{1}{14}a}$ in $0,2a$ je pozitivno racionalno število.

Drži. Ne drži.
16.
<NAZAJ
>NAPREJ202/540