Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
17.

Zapiši z izrazom s spremenljivko dolžino lomljenke na sliki. Izračunaj zapisano dolžino.

18.

Stranice petkotnika so dolge $\sqrt{0,09}a$, $\displaystyle{\frac{20}{10}}b$, $|-7|a$, $(-2)^4b$ in $1,2\cdot 10^4a$. Izračunaj obseg petkotnika.

19.

Po besedilu zapiši izraz s spremenljivkami in izračunaj.

Vsota enočlenikov $1^\cdot2x$, $\displaystyle{\frac{2}{5}x}$ in $\displaystyle{-\frac{3x}{7}}$.

20.

Vsota kvadrata spremenljivke $x$ in nasprotne vrednosti štirikratnika enočlenika $x^2$ je enočlenik $5x$.

Drži. Ne drži.
21.
22.

Zapiši v zvezek taka enočlenika, da bo veljala zapisana enakost. Za vsak primer zapiši vsaj tri različne možnosti.
a)
$\   $
$+$
$\   $ $= 28xy$ b) $\   $
$-$
$\   $ $= -6a^2$

23.
24.

V zvezek nariši skico in zapiši vsoto dolžin vseh robov kvadra z dolžino $4y$, širino $1,2y$ in višino $0,4y$.

25.

V številskih izrazih z iracionalnimi števili lahko uporabimo postopek seštevanja in odštevanja podobnih enočlenikov.

Naslednjo vsoto zapiši na čim krajši način:
$5\sqrt{2}+5\sqrt{3}-2,2\sqrt{2}+\frac{1}{5}\sqrt{2}+7\sqrt{3}$

26.
<NAZAJ
>NAPREJ203/540