Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odštevanje izrazov

Številski izraz z oklepajem poenostavimo tako, da upoštevamo predznak minus $(-)$ pred oklepajem. Povleci manjkajoča predznaka na prazni mesti. Nato izberi „Spremenljivke“. Opiši ugotovitve.

Izberi pravilno enakost.

Če je pred izrazom s spremenljivko v oklepaju predznak minus ($-$), lahko oklepaj izpustimo in zapišemo nasprotno vrednost vsakega izmed členov v oklepaju.

Zgled

Vstavi predznake tako, da bo veljala enakost.

Zgled

V zvezek poenostavi izraz s spremenljivko $4,5-(x-3,6y)+z$. Nato primerjaj z Mišinim poenostavljanjem.

Zgled

Vpiši pravilne predznake.

a) $(8+11c)-(-2+d)+3a=$ + $8$ + $11c$ + $2$ - $d$ + $3a$

b) $ 501y-(-2x+699z)+1 =$ + $501y$ + $2x$ - $699z$ + $1$ 

<NAZAJ
>NAPREJ206/540