Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Poenostavi izraze.
a) $3+(-2-z)$
b) $(3f + 4e) + 2f$
c) $23x - (x-5)$
č) $4+(8+y)$
d) $3x+(8x-y)$
e) $a+(-8a+7)$
f) $21d-(-8e+6d)$
g) $6v - (-5z - 11v)$
h) $36 - (7y+12)$
i) $36 - (7y+12-8y)$

7.

V skledici na mizi je bilo $20$ rdečih, $20$ modrih in $20$ zelenih bonbonov. Metka je pojedla $5$ rdečih in $8$ modrih bonbonov. Nato je Aleš pojedel $3$ modre in $7$ zelenih bonbonov. Koliko bonbonov posamezne barve je ostalo v skledici? Zapiši izraz s spremenljivkami. Za bonbone posameznih barv uporabi začetnico barve.

8.

Izraz s spremenljivko $8c-(6+4d-3c)+(2+c-7d)$ poenostavi. Nato izračunaj vrednost izraza s spremenljivko za $c=2,1$ in $d=-9$.

9.

$(-(\frac{y}{4}+x)+(y+\frac{3x}{4})+y)-(y+\frac{x}{4})=-\frac{x}{2}+\frac{3y}{4}$

Drži. Ne drži.
10.

Poenostavi izraz s spremenljivkami.

a) $(x^2+3x)-((6x^2+x)+6x^2)-2x$
b) $(-ab-3\cdot 2a+(3a\cdot b)-(5ab-4a))-(3a-(6ba+a))$

11.

Obseg štirikotnika na sliki je $81y+3$. Zapiši izraz s spremenljivko, ki bo podal dolžino manjkajoče stranice štirikotnika. Podatke preberi s slike.

12.

Zapiši izraz s spremenljivko, ki ustreza besedilu. Izraz s spremenljivko poenostavi.

Od razlike enočlenika $7x$ in dvočlenika $3x-9$ odštej vsoto enočlenika $4x$ in dvočlenika $6-8x$.

13.
<NAZAJ
>NAPREJ211/540