Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Poenostavi izraza s spremenljivko.

a) $23x-(5-17x)$
b) $-(\frac{a}{3}+0,8-b)+0,3-b+2a$


Poenostavljanje izrazov s spremenljivkami

Dopolni s predznaki ali števili.

$(802-3x)-(-10y+2x)=$ -5 $x+$ 10 $y+$ 802

Zgled

V zvezek zapiši izraza s spremenljivkami, ki ustrezata besedilu. Izraz poenostavi.

a) K razliki enočlenikov $3x$ in $4x^2$ prištej enočlenik $5x$.

b) Od vsote enočlenikov $4x$ in $0,5$ odštej razliko enočlenikov $3x$ in $0,8$.

Zgled

$10k+(10g-0,2)-(6k-70,2)=4k + 10g +70$

Drži. Ne drži.

Zgled

Z izrazom s spremenljivko zapiši obseg trikotnika na sliki. Izraz poenostavi.

Zgled

Poenostavljamo izraz. Vstavi manjkajoče predznake ali števila, da bodo veljale enakosti. Bodi pozoren na oklepaje.

$(8+2,1h)-(3h-(-7+5h)+6)=$

$=(8+2,1h)-(3h$ + $7$ - $5h+6)=$

$=8$ + $2,1h$ - $3h$ - $7$ + $5h$ - $6=$ 4,1 $h-$ 5

Če v izrazu nastopa več oklepajev, najprej odpravimo notranje oklepaje, nato pa zunanje.

Zgled

Izberi izraze s spremenljivkami, ki so enakovredni izrazu $4x+3$.

<NAZAJ
>NAPREJ207/540