Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Številski izraz z oklepajem poenostavimo tako, da upoštevamo predznak pred oklepajem. Povleci manjkajoče predznake na prazna mesta. Nato izberi „Spremenljivke“. Opiši ugotovitve.

2.

Z izrazom s spremenljivko zapiši dolžino poti od hiške do gozda. Izraz poenostavi.

3.

$8-(5x+3y)=8-5x-3y$

Drži. Ne drži.
4.

Zapiši izraze s spremenljivko brez oklepajev. Rešuj v zvezek.

a) $4+(8x+y)$
b) $3x+(8-y)$
c) $a+(-8c+7)$
č) $3+(-2x-z)$
d) $(3f + 4e) + 2$
e) $23x - (y-5)$
f) $21d-(-8e+6)$
g) $6v - (-5z - 11)$
h) $36 - (7y+x)$

5.

K izrazom s spremenljivkami iz levega stolpca razporedi enakovredne izraze iz desnega stolpca.

<NAZAJ
>NAPREJ210/540