Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Točkovni prikaz

Štiridesetkrat vrzi igralno kocko. V zvezek zapiši število metov v preglednico. Število padlih pik prikaži s točkovnim prikazom. Ali točke v prikazu povežemo? Utemelji.Številsko spremenljivko, ki lahko zavzame le izolirane številske vrednosti na številski osi (ne more pa vseh vmesnih), imenujemo diskretna spremenljivka. Graf diskretne spremenljivke je "točkast" (točk ne povežemo).

Zgled

Ulomke lahko s točkami prikažeš v koordinatnem sistemu. Števec ulomka je abscisa, imenovalec ulomka je ordinata točke. Vsak ulomek prikažemo s točko. Ulomki so zapisani v preglednici. Povleci točke na ustrezna mesta. 

Opiši lego točk v koordinatni mreži, ki prikazujejo ulomke z enakim števcem in imenovalcem.

Zgled

Premisli, kaj prikazuje naslednji točkovni prikaz. 

<NAZAJ
>NAPREJ366/540