Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razsevni prikaz

V $8.$ a so v preglednico zapisali številko čevljev in višino posameznega učenca. Podatke bodo prikazali s točkovnim prikazom. Na abscisno os nanesi številko čevljev, na ordinatno os nanesi višino učencev. Opiši, kako so razporejene točke. Pomagaj si z računalniško preglednico. 


 

Razsevni prikaz je grafični prikaz odnosa med dvema spremenljivkama. Vsaka točka prikaza predstavlja urejeni par vrednosti ene in druge spremenljivke na posamezni enoti. Čimbolj so točke smiselno strnjene (v krivuljo), z večjo zanesljivostjo lahko rečemo, da sta spremenljivki med seboj povezani. Če so točke razpršene brez opaznega vzorca, spremenljivki nista povezani.

Zgled

V razredu zberi podatke o višini sošolcev in številu prebranih knjig v mesecu dni. Količini prikaži z razsevnim prikazom.

Zgled

Z razsevnim prikazom smo prikazali dve količini. Kateri dve količini sta prikazani? Utemelji ali sta povezani ali nepovezani. Premisli ali lahko podoben razsevni prikaz za telesno maso in višino narišeš tudi sam zase.

<NAZAJ
>NAPREJ367/540