Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Številsko spremenljivko, ki lahko zavzame le izolirane številske vrednosti na številski osi (ne more pa vseh vmesnih), imenujemo diskretna spremenljivka. Graf diskretne spremenljivke je "točkast" (točk ne povežemo). Primeri diskretnih spremenljivk (spremenljivih količin) so: številka čevlja, šolska ocena, število pik na igralni kocki, število otrok v družini ... ). Če pri posamezni opazovani enoti opazujemo dve diskretni spremenljivki hkrati, je grafični prikaz odnosa med spremenljivkama razsevni prikaz. Vsaka točka prikaza predstavlja urejeni par vrednosti ene in druge spremenljivke na posamezni enoti. Čimbolj so točke smiselno strnjene (npr. oblika krivulje), tem zanesljiveje lahko rečemo, da sta spremenljivki med seboj povezani. Če točke niso smiselno razporejene (razpršene brez vidnega vzorca), spremenljivki nista povezani. Poglej primera povezanih in nepovezanih diskretnih spremenljivk.

V preglednici je prikazana odvisnost števila prebranih knjig in dolžine skoka v daljino z mesta.  Povleci točke na ustrezna mesta. Ugotoviš, da podatki niso povezani.

 

Prikaze za več podatkov lažje narišemo z uporabo računalniških preglednic.

<NAZAJ
>NAPREJ368/540