Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Pet učencev je v preglednico zapisalo število prebranih knjig in oceno pri matematiki. Predstavi podatke s točkovnim prikazom. Enake podatke pridobi tudi od sošolcev. Nariši točkovni prikaz. Razmisli, ali število prebranih knjig vpliva na doseženo oceno.

6.

Med devetimi sošolci je Jana opravila manjšo raziskavo o priljubljenosti dveh šolskih predmetov. Nepriljubljen predmet so ocenili z $1$. Zelo priljubljen predmet pa s $5$. 

Če je izjava pravilna, vpiši Da. Sicer vpiši Ne.
a) Petim učencem je matematika bolj všeč kot angleščina. ne
b) Maji je matematika zelo priljubljena, angleščine pa ne mara. da
c) Ali sta v tem primeru matematika in angleščina povezani količini? ne
7.

Razredničarka $8.$ a-razreda je zaključene ocene učencev iz $6.$ in $7.$ razreda iz matematike in slovenščine zapisala v preglednico.
a) Za ocene iz $6.$ razreda nariši prikaz z računalniško preglednico.
b) Spremeni prikaz tako, da bo predstavljal zaključene ocene iz predmetov za $7.$ razred.
c) Utemelji zapis $(2,0)$.
č) Koliko učencev je imelo v $7.$ razredu matematiko zaključeno oceno dobro?
d) Ali smemo točke v prikazu ocen med seboj povezati? Utemelji.

8.

Prikazano je število deklic (Ž) in dečkov (M), ki obiskujejo tečaj plesa. 

Plesni tečaj obiskuje skupno 78 otrok. Največje število deklic je v starostni skupini od 12 $-$ 14 let. V starosti od $6$ do $8$ let obiskuje tečaj plesa 9 dečkov  in 4 deklice.
9.

Na spletni strani statističnega urada Republike Slovenije poišči podatke o živorojenih dečkih in deklicah za zadnjih deset let. S prikazom predstavi rast prebivalstva. Uporabi računalniško preglednico.

<NAZAJ
>NAPREJ370/540