Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Računanje ploščine kroga

Na spodnjem prikazu preoblikuj krog tako, da povlečeš točke na drsnikih. Formulo za ploščino katerega lika uporabiš?

Ploščino kroga izračunamo tako, da množimo kvadrat polmera s številom $\pi$.
$p=\pi \cdot r^2$

Zgled

Najboljši celi približek ploščine kroga s polmerom $10\;\rm cm$ je
314 $\rm cm^2$.

Zgled

Izreži kvadrat z dolžino stranice $a=9\;\rm cm$. Kvadratu včrtaj največji možni krog. Izračunaj ploščino kroga. Ploščino kroga računaj z uporabo tipke $\pi$ na računalu.

Zgled

Izračunaj ploščino kroga s polmerom $14\;\rm cm$:
a) $\pi \doteq \displaystyle\frac{22}{7}$,               b) $\pi \doteq 3,14$,
c) z računalom v prejšnjem zgledu (rešitev zaokroži na dve decimalki).

Zgled

Iz papirja izreži krog s premerom $d=12\;\rm cm$. Izračunaj ploščino kroga. S prepogibanjem oblikuj naslednja lika. Izračunaj ploščino vsakega nastalega lika. Zapiši ploščino lika, ki bi nastal po $n$-tem prepogibu.

 

<NAZAJ
>NAPREJ391/540