Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Formula za ploščino kroga je:

2.

Dopolni spodnje besedilo.

Množica točk, ki so od izbrane točke oddaljene za enako razdaljo, je krožnica . Del ravnine, ki jo omejuje krožnica, je krog . Dolžina krožnice je obseg kroga. Premer kroga in obseg kroga sta (premo/obratno) premo sorazmerni količini. Sorazmernostni koeficient je količnik obsega in premera.
3.
4.
5.
6.

Iz papirja izreži kroga. Ugotovi, kolikokrat je ploščina kroga z večjim polmerom večja od ploščine kroga z manjšim polmerom.

a) $r_1=2\;\rm cm$, 
b) $r_2=4\;\rm cm$.

7.
Škatlo v obliki valja s premerom $25\;\rm cm$ želimo pokriti z okroglim pokrovom. Pokrov, ki pokrije tako valjasto škatlo, ima ploščino 490,6 $\rm cm^2$. (Zaokroži na eno decimalko.)
8.

Izpolni spodnjo preglednico. Rezultate zaokroži na stotine.

 
$r$
$d$
$o$
$p$
Krog a)
2,10 $\rm cm$
$4,2\;\rm cm$
13,19 $\rm cm$
$13,85\;\rm cm$
Krog b)
3,30 $\rm cm$
$6,6\;\rm cm$
20,72 $\rm cm$
34,19 $\rm cm$
Krog c)
5,00 $\rm cm$
10,00 $\rm cm$
$31,4\;\rm cm$
78,50 $\rm cm$
9.

Izberi obseg in ploščino kroga s premerom $14\;\rm cm$.

<NAZAJ
>NAPREJ395/540