Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Krog je lik. Vsak lik ima ploščino. Ploščino kroga lahko izmerimo s preštevanjem enotskih kvadratov v kvadratni mreži. Poglej primer približne vrednosti ploščine kroga.

Ploščina kroga je odvisna od velikosti polmera kroga. Ploščino kroga izračunamo z zmnožkom kvadrata polmera kroga in števila $\pi$.

$p=\pi \;r^2$

Lahko zapišemo točno ploščino kroga ali približek. Poglej primer.

Točna ploščina kroga s polmerom $r=2\;\rm cm$:
$p=\pi \cdot (2\;\rm cm)^2=4\;\pi\;\rm cm^2$.

Približek ploščine kroga za $\pi \doteq 3,14$:
$p \doteq 3,14 \cdot (2\;\rm cm)^2 \doteq 3,14 \cdot 4\;\rm cm^2 \doteq 12,56\;\rm cm^2$.

Približek ploščine kroga za $\pi \doteq \frac{22}{7}$:
$p \doteq \frac{22}{7} \cdot (2\;\rm cm)^2 \doteq \frac{22}{7} \cdot 4\;\rm cm^2 \doteq 12 \frac{4}{7} \;\rm cm^2$.

Iz znane ploščine kroga lahko izračunamo polmer kroga. Izračunamo kvadratni koren količnika ploščine kroga in števila $\pi$.

$r=\sqrt{\displaystyle \frac{p}{\pi}}$

Poglej primer, kako narišemo krog s ploščino $30\;\rm cm^2$.

Ploščina lika je vsota ploščin posameznih delov lika. Poglej primer.

<NAZAJ
>NAPREJ394/540