Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pitagorov izrek v pravokotniku

Iz papirja izreži pravokotnik z dolžino $8\,\rm{cm}$ in širino $6\,\rm{cm}$. Pravokotniku vriši eno diagonalo in ga razreži po njej. Katera lika dobiš? Izračunaj dolžino neznane stranice v enem izmed tako dobljenih likov. Pomagaj si s spodnjim prikazom.

V zvezek nariši pravokotnik $ABCD$ z diagonalo $6\,\rm{cm}$ in dolžino $4\,\rm{cm}$. Izračunaj širino pravokotnika.

Pravokotnik z diagonalo razdelimo na pravokotna trikotnika. Dolžino diagonale izračunamo: $d=\sqrt{a^2+b^2}$.

Zgled

V zvezek nariši poljuben pravokotnik $ABCD$. Nariši diagonalo $AC$. Izmeri dolžino stranic in diagonale. Meritev primerjaj z izračunano dolžino diagonale narisanega pravokotnika. Uporabi računalo. Zaokroži na stotine.

Zgled

Izračunaj dolžino diagonale pravokotnika na sliki. 

Zgled

Opazuj sliko $91\, \rm{m}$ dolgega in $60\, \rm{m}$ širokega igrišča. Dopolni.

Pot od točke $A$ do točke $B$ po robu igrišča je dolga 151 $\rm{m}$.

Pot po diagonali igrišča je dolga 109 $\rm{m}$. 
<NAZAJ
>NAPREJ434/540