Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

V kvadrat $ABCD$ vriši diagonali. Presečišče diagonal označi s točko. Z geotrikotnikom preveri lego diagonal v kvadratu. Opiši enega izmed nastalih trikotnikov, ki imajo eno oglišče v presečišču diagonal. V tem trikotniku zapiši Pitagorov izrek za najdaljšo stranico.

Zgled

Kvadrat z obema diagonalama razdelimo na štiri enakokrake pravokotne trikotnike.

Drži. Ne drži.

Zgled

Luka želi narisati kvadrat z diagonalo $5\,\rm{cm}$. Želi izračunati dolžino stranice v kvadratu. Tudi ti nariši kvadrat v zvezek in izračunaj dolžino stranice.

Dolžino stranice kvadrata, v katerem poznamo dolžino diagonale, izračunamo $a=\frac{d\sqrt{2}}{2}$, kjer je $a$ stranica in $d$ diagonala kvadrata.

Zgled

Pravokotnik ima dolžino dvakrat daljšo od širine. Diagonala pravokotnika je dolga $20\,\rm{cm}$. Nariši skico. Izračunaj dolžino in širino pravokotnika.

Zgled

Diagonala kvadrata je dolga $\sqrt{6}\,\rm{cm}$. Izračunaj dolžino stranice in izberi eno od ponujenih možnosti.

Obseg kvadrata je 4 $\cdot\sqrt{3}\,\rm{cm}$. Ploščina kvadrata je je 3 $\,\rm{cm^2}$.
<NAZAJ
>NAPREJ436/540