Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Pravokotnik in kvadrat lahko z diagonalami razdelimo na pravokotne trikotnike. Z uporabo Pitagorovega izreka izračunamo dolžine diagonal in dolžine stranic v pravokotniku in kvadratu.

Pravokotnik

Pravokotnik z diagonalo razdelimo na skladna pravokotna trikotnika. V pravokotniku s stranicama $a$ in $b$ ter diagonalo $d$ velja: $d^2=a^2+b^2$.

Premikaj točko $C$ in opazuj dogajanje.

Dolžino diagonale pravokotnika izračunamo s formulo $d=\sqrt{a^2+b^2}$.

Kvadrat

Diagonala kvadrata razdeli kvadrat na skladna pravokotna enakokraka trikotnika. V kvadratu s stranico $a$ in diagonalo $d$ velja $d^2=a^2+a^2$.

Dolžino diagonale kvadrata izračunamo: $d=a\sqrt{2}$.

Poglej prikaz.

 

Upoštevaj, da je približek števila $\sqrt{2}$ število $1,41$.

V kvadratu se diagonali sekata pod pravim kotom. Z diagonalama kvadrat razdelimo na štiri enakokrake pravokotne trikotnike. Dolžino stranice kvadrata z znano diagonalo $d$ izračunamo s formulo: $a=\frac{d\sqrt{2}}{2}$. 
 

<NAZAJ
>NAPREJ437/540