Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
27.

Ali velja pravilo, da je število deljivo s $7$, če je na mestu enic števka $7$? Odgovor utemelji.

28.

Dopolni številske izraze v pravilne trditve. V zvezek zapiši več rešitev.

a) Vsota $457 + $ ____ je deljiva s številom $3$.

b) Produkt ____$\cdot \;77$ je deljiv s številom $5$.

c) Razlika $788 - $ ____ je deljiva s številom $9$.

29.
30.
31.

Število učencev, ki obiskujejo krožek pohodništva, je predstavljeno s stolpčnim prikazom. Učiteljica je opazila, da števila sedmošolcev ni mogoče natančno prebrati iz prikaza. Spomnila se je, da učence sedmega razreda lahko razdeli v skupine po tri učence. Koliko učencev obiskuje krožek pohodništva, če jih je skupaj manj kot $55$?

32.
<NAZAJ
>NAPREJ75/667