Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
22.
23.

Razvrsti števila.

24.
Zapiši najmanjši štirimestni večkratnik števila $9$: 1008
25.

Družabno igro Bum-bum lahko igra poljubno število igralcev. Pravila so naslednja:

Prvi igralec začne šteti. Vsak naslednji igralec pove za eno večje število od predhodnega. Ampak v primeru, če je število deljivo s številom $3$, mora igralec, ki je na vrsti namesto števila reči "Bum". Če je v številu števka $3$, mora igralec, ki je na vrsti prav tako reči "Bum" namesto števila. Če je število hkrati deljivo s številom $3$ in tudi števka $3$ nastopa v zapisu števila, mora igralec, ki je na vrsti reči "Bum-bum". Igralec, ki se zmoti, izpade.

a) Naštej tri števila, namesto katerih morajo igralci reči "Bum-bum".

b) Kolikokrat morajo igralci reči "Bum" od števila $1$ do števila $10$?

c) Kolikokrat morajo igralci reči "Bum" od števila $20$ do števila $30$?

26.

Če je vsota vseh števk nekega števila število $15$, je število deljivo s številom $5$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ74/667